Конституція України
Розділ XII. Конституційний Суд України

Стаття 150

До повноважень Конституційного Суду України належить:

 1. вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

  • законів та інших правових актів Верховної Ради України;

  • актів Президента України;

  • актів Кабінету Міністрів України;

  • правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

  • {Абзац шостий частини першої статті 150 виключено на підставі Закону № 1401-VIII від 02.06.2016}

 2. офіційне тлумачення Конституції України;

 3. здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.

Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим.