Конституція України
Розділ XII. Конституційний Суд України

Стаття 149.1

Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:

  1. закінчення строку його повноважень;

  2. досягнення ним сімдесяти років;

  3. припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;

  4. набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

  5. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;

  6. смерті судді Конституційного Суду України.

Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:

  1. неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

  2. порушення ним вимог щодо несумісності;

  3. вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Суду або виявило його невідповідність займаній посаді;

  4. подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.