Конституція України
Розділ IV. Верховна Рада України

Стаття 92

Виключно законами України визначаються:

 1. права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

 2. громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства;

 3. права корінних народів і національних меншин;

 4. порядок застосування мов;

 5. засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;

 6. основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;

 7. правовий режим власності;

 8. правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;

 9. засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;

 10. засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

 11. засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації;

 12. організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;

 13. територіальний устрій України;

 14. судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи; організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань; порядок виконання судових рішень; засади організації та діяльності адвокатури;

 15. засади місцевого самоврядування;

 16. статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

 17. основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку;

 18. правовий режим державного кордону;

 19. правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;

 20. організація і порядок проведення виборів і референдумів;

 21. організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України;

 22. засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються:

 1. Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;

 2. порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;

 3. одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;

 4. порядок використання і захисту державних символів;

 5. державні нагороди;

 6. військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

 7. державні свята;

 8. порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.

Законом України оголошується амністія.