Конституція України
Розділ IV. Верховна Рада України

Стаття 88

Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад.

Голова Верховної Ради України:

  1. веде засідання Верховної Ради України;

  2. організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів;

  3. підписує акти, прийняті Верховною Радою України;

  4. представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;

  5. організовує роботу апарату Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.