Конституція України
Розділ II. Права, свободи та обовязки людини і громадянина

Стаття 68

Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.