Конституція України
Розділ X. Автономна Республіка Крим

Стаття 138

До відання Автономної Республіки Крим належить:

  1. призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим;

  2. організація та проведення місцевих референдумів;

  3. управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

  4. розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;

  5. розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля — відповідно до загальнодержавних програм;

  6. визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів;

  7. участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

  8. забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і використання пам'яток історії;

  9. участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів;

  10. ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих її місцевостях.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані також інші повноваження.