Конституція України
Розділ V. Президент України

Стаття 106

Президент України:

 1. забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

 2. звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 3. представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

 4. приймає рішення про визнання іноземних держав;

 5. призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

 6. призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

 7. призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;

 8. припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;

 9. вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

 10. вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

 11. призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;

 12. призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;

 13. призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

 14. вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

 15. зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;

 16. скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

 17. є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

 18. очолює Раду національної безпеки і оборони України;

 19. вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

 20. приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

 21. приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації — з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

 22. призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;

{Пункт 23 частини першої статті 106 виключено на підставі Закону № 1401-VIII від 02.06.2016}

 1. присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

 2. нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

 3. приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

 4. здійснює помилування;

 5. створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

 6. підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

 7. має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

 8. здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем'єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.